english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Regionalni system pro vyuziti bioodpadu Kadan

V Kadani byl biologický odpad rostlinného původu odevzdáván do sběrného dvora na okraji města, kam jej občané museli dovážet na vlastní náklady. Proto byl využíván pouze nepatrnou částí občanů. POH Města Kadaň stanovila mimo jiné úkol "Postupné zavedení separovaného sběru bioodpadů ze zahrádek a rodiných domků s plošnou separací" s termínem realizace do roku 2010.
 

Žadatelem o dotaci projektu byla smluvní společnost města - Technické služby Kadaň s.r.o., vlastněná ze 100% Městem Kadaň. Projekt řešil tento úkol následujícím způsobem: V roce 2009 nákup a rozmístění 250 kusů nádob 120 litrů a 50 kusů nádob objemu 240 litrů na bioodpad rostlinného původu, dále nákup speciálního vozidla na pravidelný svoz tohoto bioodpadu z uvedených nádob rozmístěných na území města Kadaně v obytné zástavbě, v zahrádkářských koloniích a chatových osadách na území města. Veškerý shromážděný bioodpad rostlinného původu z území města je předáván do blízké kompostárny.

Cíle projektu:
  • zavedení funkčního systému sběru bioodpadu rostlinného původu na území města Kadaně (včetně zahrádkářských kolonií a chatových osad a místních částí), který umožní obyvatelům města Kadaně a jeho místních částí pohodlné a bezproblémové třídění a separaci odpadů včetně bioodpadu z domácností, zahrádek a pod. a jeho ukládání do sběrných nádob na bioodpad v blízkosti vzniku tohoto odpadu.
  • snížení množství ukládaného komunálního odpadu na skládku o 318,24 tun/rok.
  • splnění jednoho z cílů POH města Kadaně - zavedení separovaného sběru bioodpadů ze zahrádek a rodiných domků s plošnou separací do roku 2010.
  • přispění ke splnění stanovených cílů POH Ústeckého kraje a POH České republiky.
Celkové náklady: 4 010 596 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 370 250 Kč
Celková výše podpory: 2 864 712 Kč
 
Příjemce: Technicke sluzby Kadan, s.r.o.
Místo realizace: Chomutov, Ústecký kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: V. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8019914
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/08.02686
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.