english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Uspora energie v materske skole

Cílem projektu bylo zlepšení tepelných vlastností budov z velmi nehospodárné třídy energetické náročnosti "F" na velmi hospodárnou třídu energetické náročnosti "B" dle tabulky 9 ČSN 730540-2.  Byly především zatepleny pláště budov areálu termofasádou o tl. 40 - 120 mm a dále výměněna okna a dveříe.
 

Dále byly zabudovány solární kolektory pro ohřev TUV. Areál mateřské školy je součástí  komplexu sportovně-rekreačního areálu a využití solární energie má příznivý vliv na technickou, ekonomickou i ekologickou výchovu všech věkových skupin obyvatel a návštěvníků areálu. Byl opraven střešní plášť 715m2 zateplovací systém 40mm 357m2 zateplovací systém 100mm 383m2 zateplovací systém 120mm 385m2 plastové výplně okenních otvorů 135m2 plastové výplně dveřních otvorů 66m2 kompletní solární systém 10m2.

Komplex mateřské školy byl vybudován v letech 1979 - 1980 s dostavbou pavilonu v r. 1987 a způsob vytápění, použité stavební materiály a tepelné vlastnosti budov byly plně poplatné své době. V současné době již nevyhovovaly normám ani běžnému provozu a tak náklady na vytápění a ohřev TUV neúměrně zatěžovaly rozpočet obce s předpokladem dalšího strmého nárůstu cen paliv a energií. Komplex se navíc nachází v nadmořské výšce 675 m.nm. v návětrné lokalitě a špatné tepelné vlastnosti dávají vznik plísním a vnitřní vlhkosti.  Aby areál mateřské školy splňoval podmínky ČSN, bylo nutné realizovat další stavební úpravy pro zlepšení tepelně technických vlastností budov. Hlavním obsahem záměru bylo naplnění požadavku na snížení energetické náročnosti na úroveň stávajících norem. Toho bylo dosaženo výměnou stávajících oken za nová okna s termoizolačními dvojskly se selektivní vrstvou a přerušovaným tepelným mostem, zateplením obvodových zdí termofasádou a zateplením střech kromě střechy kotelny. Dále byly naistalovány solární kolektory s vyčíslením úspory energie pro předehřev TUV. V souladu s doporučením EA  projekt nenavrhoval rekonstrukci kotelny a záměnu kotle na hnědé uhlí za kotel na peletky nebo LTO. Důvodem je celkově nízký věk a výborný technický stav stávajícího kotle a sporný dopad rekonstrukce kotelny na náklady vytápění, ale i přesto  se navrženými úsporami  dle Projektové dokumentace a Průkazu energetické náročnosti budovy dostal projekt do kategorie "B".

Celkové náklady: 4 523 415 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 769 800 Kč
Celková výše podpory: 3 204 330 Kč
 
Příjemce: Obec Horni Mesto
Místo realizace: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7004033
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/07.00103
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.