english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Zkvalitneni nakladani s odpady v obci Dubicko

Záměrem projektu je výstavba sběrného dvora s dotřiďováním plastů na obecním pozemku st.p.č. 384, p.č. 317/2, 317/13, 1913/1 v k.ú. Dubicko.
 

Cílem projektu sběrného dvora je zajistit shromažďování papíru, skla, plastů včetně jejich dotřiďování, objemného opdpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu, zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení a zajištění štěpkování dřeva. Cílem je také zlepšit odpadové služby pro občany a umožnit jim odevzdávat více druhů vytříditelných komunálních odpadů než tomu bylo doposud. V závislosti od toho se předpokládá snížení celkového množství směsných komunálních odpadů v obci.

Celkové náklady: 4 493 099 Kč
Celkové uznatelné náklady: 4 493 099 Kč
Celková výše podpory: 3 819 134 Kč
 
Příjemce: Obec Dubicko
Místo realizace: Šumperk, Olomoucký kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: V. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8022084
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/08.02460
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.