english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Rekultivace skladky Zakuv lom

Projekt byl zaměřen na rekultivaci bývalé skládky. Jedná se o lokalitu skládky Žákův lom, která je situována v severozápadní části starého jámového lomu, cca 650 m jihozápadně od kostela v obci Hosín. Předmětem rekultivace byly: hrubé technické úpravy, těsnění skládky, biologická rekultivace, odvedení podzemních vod, odvedení průsakových vod, odvedení povrchových vod.
 

Cíle projektu - Hlavním cílem projektu bylo odstranění staré ekologické zátěže. V letech 1984 - 1985 byl na skládku vyvážen průmyslový odpad v přirozeném stavu. V následujících letech 1986 až 1995 sloužila lokalita k ukládání směsného komunálního odpadu. V roce 1998 byla skládka převedena darovací smlouvou do vlastnictví statutárního města České Budějovice.

Realizací projektu došlo ke snížení počtu rizikových kontaminovaných lokalit se starou ekologickou zátěží. Specifickým cílem bylo vytvoření vhodných technických podmínek pro následné využití území. Rekultivací skládky bylo omezeno vymývání kontaminantů ze sládkovaných odpadů a zároveň došlo ke zlepšení vzhledu krajiny. Cílovým stavem bylo začlenění rekultivované plochy do krajiny.

Celkové náklady: 6 579 979 Kč
Celkové uznatelné náklady: 6 579 979 Kč
Celková výše podpory: 5 592 982 Kč
 
Příjemce: Statutarni mesto Ceske Budejovice
Místo realizace: České Budějovice, Jihočeský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7005104
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00465
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.