english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

System nakladani s biologicky rozlozitelnym odpadem v Zamberku a okolnim regionu

Předmětem projektu bylo vytvoření systému separace a svozu pro následné využití biologicky rozložitelného odpadu v Žamberku a okolních obcích. V rámci projektu byly nakoupeny kontajnery a nádoby na separaci bioodpadu a byla pořízena svozová a mechanizační technika.

 

Cílem projektu bylo vybudovat infrastrukturu a systém separace bioodpadu, zvýšit podíl separace bioodpadu a mimojiné tak splnit legislativní požadavky na omezení množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky komunálních odpadů a prodloužit tak životnost stávajících skládek.

Celkové náklady: 3 770 396 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 168 400 Kč
Celková výše podpory: 1 267 360 Kč
 
Příjemce: Mesto Zamberk
Místo realizace: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7003634
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00519
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.