english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vystavba sberneho dvora odpadu Mestskeho obvodu Plzen 4 Doubravka

Předmětem projektu byla výstavba nového sběrného dvora odpadů ve čtvrtém největším obvodě Statutárního města Plzně, který zde nebyl a chyběl. 25 tis. obyvatelům. Jedná se o výstavbu zařízení pro nakládání s odpady, které jsou ve sběrném dvoře odděleně shromažďovány a tříděny k dalšímu materiálovému využití.

 

Cílem projektu byla výstavba sběrného dvora odpadů na velmi vhodně zvoleném pozemku ve vlastnictví města Plzně. Sběrný dvůr je vybavený a určený pro potřeby 25 tisíc obyvatel čtvrtého největšího městského obvodu Statutárního města Plzně-Městského obvodu Plzeň 4 Doubravka. Vybudováním sběrného dvora odpadů v majetku města se výrazně zkvalitníilo nakládání s odpady v tomto obvodu a byla zajistěna veřejná služba pro obyvatele, která v tomto obvodu doposud chyběla.

Celkové náklady: 6 210 968 Kč
Celkové uznatelné náklady: 5 729 731 Kč
Celková výše podpory: 4 870 271 Kč
 
Příjemce: Statutarni mesto Plzen
Místo realizace: Plzeň-město, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7005484
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00400
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.