english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

System shromazdovani, svozu a prepravy bioodpadu a obalovych odpadu ve Vlasimi

Záměrem projektu bylo vytvoření uceleného systému nádobového sběru, svozu a přepravy bioodpadů z domácností, doplněného o služby sběrného dvora a mobilní svoz odpadů ze zahrad.
 

K tomu účelu bylo potřeba pořídit 262 nádob o objemu 120 l na bioodpady z domácností, malý svozový prostředek na výsyp těchto nádob se záchytnou vanou, štěpkovač na sběrný dvůr (štěpkování bioodpadů od občanů Vlašimi a mobilní použití při úpravě bioodpadů na území Vlašimi), lisovací kontejner na shromažďování a přepravu bioodpadů ze sběrného dvora na kompostárnu a nosič lisovacího kontejneru.

Záměr projektu dále zahrnoval zdokonalení systému shromažďování a svozu obalových a podobných odpadů na úroveň potřebnou pro dosažení cílů separace obalových odpadů. Stávající systém sestával z nádob se spodním výsypem a techniky pro jejich svoz a skladovým zázemím na sběrném dvoře. SD byl doplněn o 6 ucelených stání, 6 jednotlivě doplněných nádob na papír/plasty a přepravní technika byla posílena o lisovací kontejner na odvoz papíru, plastů a nápojového kartonu ze sběrného dvora ke zpracovatelům.

Cíle projektu: Zajištění uceleného systému nádobového sběru, svozu a přepravy bioodpadů a zdokonalení systému shromažďování a svozu obalových a podobných odpadů ve Vlašimi a snížení skládkování složek KO (obalové a podobné odpady a bioodpady).

Celkové náklady: 8 627 867 Kč
Celkové uznatelné náklady: 6 137 959 Kč
Celková výše podpory: 4 539 021 Kč
 
Příjemce: Mesto Vlasim
Místo realizace: Benešov, Středočeský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7001394
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00571
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.