english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Sberny dvur mesta Chropyne

Obsahem projektu bylo rozšíření stávajícího sběrného dvora nebezpečného odpadu o sběrný dvůr ostatního odpadu. Předmětem projektu byla stavební část zařízení sběrného dvora a jeho technologické vybavení vč. propagace, projektové přípravy a zajištění autorského a technického dozoru stavby.

 

Ve stávajícím sběrném dvoru NO bylo zajištěno shromažďování nebezpečných složek KO a zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Rozšířením sběrného dvora bylo dále zajištěno shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu a dalšího odpadu. 

Stavba byla členěna na pět stavebních objektů: zpevněná plocha, oplocení, venkovní kanalizace, vodovodní přípojka, venkovní osvětlení a jeden provozní soubor - technologická vybavení. Součástí stavební části byla na základě požadavku hygienika i oprava hygienického zařízení sběrného dvora.

Cíle projektu - Cílem projektu bylo zvýšení úrovně separace a objemu odpadu obyvatelstva města Chropyně při nahrazení stávajícího instalovaného sběru velkoobjemového odpadu, který probíhal 2x ročně přistavením velkoobjemových kontejnerů.

Celkové náklady: 4 883 678 Kč
Celkové uznatelné náklady: 4 883 678 Kč
Celková výše podpory: 4 151 126 Kč
 
Příjemce: MESTO CHROPYNE
Místo realizace: Kroměříž, Zlínský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7003394
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00117
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.