english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Rozsireni kapacity systemu oddeleneho sberu odpadu

Společnost podstatným způsobem rozšířila svoji kapacitu systému odděleného sběru ostatních odpadů (včetně komunálních), a to počtem kontejnerových nádob, což umožnilo paralelně poskytovat většímu počtu obsluhovaných původců odpadů tyto nádoby k oddělenému ukládání využitelných složek ostatních odpadů (vč. komunálních), počtem kvalitních, ekologicky maximálně šetrných speciálních nosičů kontejnerů, které při zachování ekonomické efektivity umožňují pokrytí rozsáhlého spádového území, což umožňuje efektivní a operativní obsluhu jednotlivých původců odpadů.
 

Společnost se zaměřila především na zvýšení odděleně sbíraných složek odpadů, které je možno přepravit přímo z místa původu ke specializovaným oprávněným osobám, zajišťujícím jejich další recyklaci. Speciální vozidla byla v duchu dosavadní osvědčené filosofie firmy vybrána tak, aby umožňovala pohyb a obsluhu i v relativně velmi stísněných podmínkách, což umožňuje jednak obsluhu i historického jádra a širšího centra města, ale také i těch původců odpadu, u nichž prostě není možno z objektivních technických či finančních důvodů vyhradit pro odpadové hospodářství manipulační plochy, které by umožňovaly pohyb standardní velkoobjemové komunální techniky, a přitom jejich poměrně celkově či nárazově velkou produkci nelze saturovat maloobjemovými nádobami.

Místa rozmístění nádob:
- Praha
- Středočeský kraj
- místa v dalších krajích do 100 km od Prahy

Společnost umisťuje kontejnery u třech typů původců odpadu:
  • stálí partneři, kde jsou kontejnery ukládány na stálá místa jako je např. TESLA a.s., HEIDENHAIN s.r.o., SUPŠ Praha
  • stálí partneři produkující hmotnostně nejvýraznější objemy odpadů, jako jsou stavební firmy, kde místa pro ukládání kontejnerů jsou pouze dočasná a mění se v souvislosti s přesouváním z jedné stavby na druhou
  • jednorázově i opakovaně jednorázově umíťované kontejnery pro velké množství drobných podnikatelů i občanů. Tato zákaznická skupina původců tvoří v celkovém součtu jeden z pilířů činnosti společnosti

Z uvedeného vyplývá, že společnost je z velké části orientována na drobné zákazníky, pro které umisťuje kontejnery dle jejich aktuálních potřeb a nelze jednoznačně určit místa pro jejich stálé umisťování.  

Cíle projektu - Rozšíření kapacity systému odděleného sběru ostatních odpadů (včetně komunálních), a to:
 - minimálně počtem 29 kontejnerových nádob, což umožňuje paralelně poskytovat většímu počtu obsluhovaných původců odpadů tyto nádoby k oddělenému ukládání využitelných složek ostatních odpadů (vč. komunálních)
- dvěma kvalitními, ekologickými maximálně šetrnými speciálními nosiči kontejnerů, které při zachování ekonomické efektivity umožňují pokrytí rozsáhlého spádového území, což umožňuje efektivní a operativní obsluhu jednotlivých původců odpadů.
Rozšířením své kapacity společnost dosahuje zvýšení své konkurenceschopnosti a produktivnosti.

Celkové náklady: 6 496 710 Kč
Celkové uznatelné náklady: 5 455 000 Kč
Celková výše podpory: 4 173 075 Kč
 
Příjemce: HLADIK, s.r.o.
Místo realizace: Praha, Hlavní město Praha
Prioritní osa: 4
Výzva: V. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8020374
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/08.02704
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.