english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Sberny dvur v Polesovicich

Obsahem projektu je vybudování sběrného dvora v Městysu Polešovice na p.č. 1131/54, 1130/2, 5457/2. Sběrný dvůr je určen pouze pro občany Městyse Polešovice, aby mohli umístnit na vyhrazeném místě nebezpečný i objemný odpad z jejich domácností. V rámci projektu byl pořízen kompatibilní soubor strojního vybavení na manipulaci a recyklaci rostlinných odpadů (traktor+čelní nakladač+štěpkovač), který je výhradně využíván pro potřeby sběrného dvora. Pro občany městyse byly pořízeny kompostéry na uložení biologicky rozložitelného odpadu.
 

Stavební část projektu se skládá ze dvou stavebních objektů:
- sběrný dvůr - zpevněné plochy, zařízení sběrného dvora
- oplocení, opěrná zeď
Celková plocha sběrného dvora 1 250 m2.

Sběrný dvůr komplexně řeší sběr vytříděného odpadu v obci, tj. sklo, papír, plast, železo, sběr nebezpečných složek komunálních odpadů, shromažďování nebezpečných složek komunálních odpadů, shromažďování objemných odpadů, sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů, sběrný odběr vyřazených elektrozařízení a sběr stavebních a demoličních odpadů.

V objektu byly vybudovány zpevněné panelové plochy pro kontejnery, plochy zpevněné recyklátem pro sběr biomasy a její zpracování, sběr stavebních odpadů a uložení kompostu.

Vyprodukovaný kompost ve sběrném dvoře se využívá na údržbu veřejné zeleně v rámci ploch obce.

Cíle projektu:
a) vybudování sběrného dvora, který přispěl k řešení problematiky výskytu a následné likvidace nebezpečných odpadů, které se dostávají do odpadu komunálního a byly pak ukládány na skládku, čímž negativně působily na životní prostředí.
b) zvýšit třídění odpadů pro recyklaci (kov, plasty, papír, sklo)
c) využítí objemných odpadů (kompost, stavební suť) v rámci potřeb města.
d) pořízením kompostérů pro občany obce, vyřešit biologicky rozložitelný odpadu v domácnostech a jejich následnou recyklaci v rámci zahrádek a domovní zeleně občanů.

Celkové náklady: 5 359 415 Kč
Celkové uznatelné náklady: 5 359 415 Kč
Celková výše podpory: 4 555 502 Kč
 
Příjemce: Mestys Polesovice
Místo realizace: Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: V. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8022154
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/08.02401
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.