english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

System oddeleneho sberu a svozu odpadu v obci Rosice

Vedle směsného komunálního odpadů provádí prakticky všechny obce rovněž oddělený sběr a svoz plastu, papíru a skla. Navíc se v současné době intenzivně rozvíjí oddělený sběr nápojových kartonů a biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Oddělený sběr a následné využití všech výše zmiňovaných složek komunálních odpadů je jednou z priorit obce Rosice a z toho důvodu byl předložen tento projekt, který je zaměřen na rozvinutí a dovybavení již zavedeného systému nakládání s vytříděnými složkami komunálních odpadů.
 

Projekt, spočívá v pořízení odpovídající dopravní techniky - nosiče kontejnerů za traktor, který již obec vlastní, svozových nádob a kontejnerů a zařízení k úpravě bioodpadů ze zeleně - štěpkovače. V rámci projektu byly nakoupeny nádoby na plast, sklo bílé a barevné, papír, nápojové kartony a nádoby na baterie. Dále byly pořízeny velkoobjemové kontejnery ke svozu biologicky rozložitelných a nebezpečných odpadů.

Cíle projektu:
- vytvoření vlastního komplexního systému nádobového sběru, svozu a přepravy biologicky rozložitelných odpadů
- doplnění nádobového sběru obalových odpadů (plast, papír, sklo, tetrapack) na úroveň potřebnou pro dosažení cílů separace těchto složek komunálního odpadu
- základní úpravu biologicky rozložitelných odpadů

Celkové náklady: 1 699 630 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 670 683 Kč
Celková výše podpory: 1 420 080 Kč
 
Příjemce: Obec Rosice
Místo realizace: Chrudim, Pardubický kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: V. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8022574
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/08.02496
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.