english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Porizeni semimobilni linky

Předmětem projektu je pořízení semimobilní linky, která je sestavena ze semimobilní drtící jednotky, vynášecího pásového dopravníku, semimobilní třídící jednotky a 3 ks haldovacích dopravíků za účelem zefektivnění nakládání s odpady.
 

Projekt napomáhá k naplnění globálního cíle OPŽP, jímž je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje. Projekt napomohl zkvalitnit nakládání s odpady. Projekt napomáhá k zefektivnění nakládání s odpady a tím k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí.

Celkové náklady: 9 144 317 Kč
Celkové uznatelné náklady: 6 460 000 Kč
Celková výše podpory: 4 182 850 Kč
 
Příjemce: TLAK SMOLIK s.r.o.
Místo realizace: Břeclav, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: V. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8020704
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/08.02399
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.