english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Zavedeni systemu lisovacich kontejneru

Předmětem projektu bylo pořízení nové stacionární linky, kontejnerů, ocelových klecí a svozového automobilu. Navrhované řešení tak zjednodušilo složitou manipulaci, došlo k zefektivnění celého procesu, došlo k zrychlení a zvýšení využití materiálu a snížení palivových emisí do vzduchu v obci - kamiony nahradil jeden vůz (hákový nosič kontejnerů). Zvýšil se hodinový i absolutní výkon automatického lisu.
 

Projekt napomáhá k naplnění globálního cíle OPŽP, jímž je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje. Projekt napomáhá k zefektivnění nakládání s odpady a k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí.

Díky realizaci projektu:
- dochází k úspoře časové i prostorové
- celý proces se zjednodušil a zefektivnil o 100%
- zvýšil se hodinový i absolutní výkon automatického lisu
- množství zpracovaného odpadu se zvýšilo o 30%
- došlo k výraznému snížení nákladů firmy

Celkové náklady: 5 405 813 Kč
Celkové uznatelné náklady: 4 542 700 Kč
Celková výše podpory: 3 475 165 Kč
 
Příjemce: REMAT LETOVICE s.r.o.
Místo realizace: Blansko, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: V. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8019704
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/08.02398
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.