english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Analyza rizika stare ekologicke zateze - obec Bosice

Předmětem realizace projektu bylo provedení analýzy rizik staré ekologické zátěže - černé skládky v k.ú. Záhoří, Obec Bošice a připravit základní materiál pro její budoucí odstranění.
 

 AR sloužila pro aktuální posouzení rizik, k případnému stanovení sanačních limitů a k doporučení nápravných opatření. Posouzení vycházelo z dostatečného a aktuálního průzkumu skládkového tělesa, znečištění podzemních vod v jeho okolí a na cílových objektech a z identifikace všech transportních cest, kterými se může znečištění šířit mimo ohnisko znečištění. Analýza rizik byla provedena podle následující metodiky: vypracování koncepčního modelu, zpracování podrobného průzkumu znečištění, posouzení migrace kontaminace, vyhodnocení ekologických rizik, hodnocení zdravotních rizik ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, zhodnocení koncepčního modelu a výběr prioritních kontaminantů, posouzení celkové závažnosti ekologické zátěže, návrh variant nápravných opatření, vybrání optimální varianty nápravného opatření a rozčlenění jednotlivých prací do výkazu výměr, stanovení cílových parametrů nápravných opatření, ocenění vybrané varianty sanace znečištění.

Závěrem analýzy rizika bylo vyhodnocení a návrh přijatých opatření s jejich finanční specifikací, která sloužila jako podklad pro další řešení kontaminace.

Celkové náklady: 1 030 359 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 009 347 Kč
Celková výše podpory: 908 412 Kč
 
Příjemce: OBEC BOSICE
Místo realizace: Prachatice, Jihočeský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: V. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8019644
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.2.00/08.02444
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.