english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Porizeni moderniho technologickeho zarizeni s cilem zkvalitnit nakladani se stavebnimi odpady ve stredisku Hajek

Součástí projektu byl nákup mobilní techniky, zahrnující mobilní odrazový drtič s třídičkou, který zajišťuje pravidelné a nepřetržité zpracování naváženého stavebního a demoličního odpadu a výrobu kvalitního stavebního recyklátu v recyklačním středisku.
 

Zpracování deponovaného a nově naváženého SDO (recyklovatelný stavební a demoliční odpad) řešila společnost diskontinuálně, vždy po navezení dostatečného množství SDO, tak aby se vyplatilo pronajmout pojízdný drtič. Tato situace měla dvě zásadní nevýhody: v době kdy byl naplněn prostor pro uskladnění SDO a čekalo se na jeho zpracování pronajatým drtičem musela společnost odmítat další navážení SDO a ztrácela tak velké množství potenciálních zákazníků - společnost byla závislá na pronajímatelích drtičů, byla omezována v jejich dostupnosti v potřebném čase a nemalou nevýhodu tvořily velké náklady na jejich pronajímání - najatá společnost vždy zpracovala jen určitou část SDO, a to jen v určitých komoditách, buďto sutě, beton nebo živice. Vyrobený stavební recyklát mohl být zákazníkům nabízen pouze v množství, které bylo právě vyrobeno a po vyčerpání zásob musela společnost odmítat další zákazníky, i když měla k dispozici dostatečné zásoby dosud nezpracovaného SDO.

Společnost po vyhodnocení množství současně vyráběných recyklátů ze SDO dospěla k rozhodnutí, že je v jejím ekonomickém zájmu zbavit se závislosti na pronajímaných drtičích a na základě analýzy zpracovala tento projekt.

Cíle projektu - zajistit nepřetržité zpracování deponovaného a nově naváženého SDO a výrobu kvalitních stavebních recyklátů. Vzhledem k produkční výkonnosti je stroj schopen bez nesnází zpracovat ročně veškerý navážený SDO a absolvovat i několik externích zakázek na různých stavbách. Doplněním recyklačního střediska Hájek o novou technologii a doplňkové prostředky stávající technologie se zvýšila jeho výkonnost i využití stavebních a demoličního odpadů. Nově pořízená technologická linka zajišťuje nepřetržité zpracování SDO a tím i výrobu nového stavebního recyklátu. Je tak možné pravidelně a trvale obnovovat zásoby recyklátu dle čerpání jednotlivých komodit.

Celkové náklady: 4 699 310 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 930 340 Kč
Celková výše podpory: 3 006 710 Kč
 
Příjemce: B & P spol. s r.o.zprostredkovatelska a stavebni firma
Místo realizace: Praha-západ, Středočeský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: V. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8020664
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/08.02687
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.