english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

F.G.P. - odpadove hospodarstvi IPA v polygrafii

Předmětem projektu bylo snížení podílu IPA v tiskovém procesu. Při snížení IPA se tiskový proces stává náročnější na přesné dávkování, udržování stálé teploty a čistotu celého systému. Z tohoto důvodu bylo třeba tiskový stroj vybavit agregátem TECHNOTRANS, který slouží k temperování barevníků, chlazení vlhčícího roztoku a přesnému dávkování přísad. Jen stálá teplota a přesné dávkování umožňuje tisk se sníženým IPA.

 

Technotrans je zařízení konstruováno tak, aby umožnilo nezávisle na sobě tepelnou temperaci barevníku a dodávání vlhčícího roztoku do vlhčení. IPA - Izopropylalkohol - jde o látku nebezpečnou pro člověka a životní prostředí. Odpařující se kapalina může při teplotě vznícení a vyšší vytvářet zápalné směsi. Nebezpečí vzniku elektrostatické elektřiny. Prostředek se může elektrostaticky nabít, což může vést k elektrostatickému výboji, postačujícímu k zapálení. Dráždí oči. Výpary mohou způsobit ospalost nebo závratě. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí jsou při používání přípravku. Pro člověka znamená největší zdravodní hrozbu v tom, že je rakovinotvorná.

Cíle projektu - Cílem projektu bylo pomocí úprav systému vlhčení a barevníku snížit podíl IPA z běžných 10-12 % na 2-4 %. Redukcí koncentrace IPA ve vlhčícím roztoku tiskárna přispívá k ochraně zdraví a životního prostředí. Snížení Izopropylalkoholu ze současných 4700kg na 1692kg.

Celkové náklady: 5 354 405 Kč
Celkové uznatelné náklady: 4 499 500 Kč
Celková výše podpory: 3 148 486 Kč
 
Příjemce: Miloslav Kyjevsky - F.G.P. studio
Místo realizace: Olomouc, Olomoucký kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7002164
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00409
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.