english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vystavba sberneho dvora odpadu obce Zbuch

Předmětem žádosti je výstavba sběrného dvora odpadů v obci Zbůch, která leží v bezprostřední blízkosti statutárního města Plzně. S ohledem na polohu obce, která má v současné době dva tisíce obyvatel dochází k relativně velkému zvyšování počtu obyvatel díky přílivu nových obyvatel z Plzně, kteří hledají cenově dostupné a klidné bydlení. Obec tak zažívá velký rozvoj. S rozvojem obce a velkou bytovou výstavbou vzrůstá produkce odpadů obce.

 

Obec doposud na svém území neměla vlastní sběrný dvůr, v rámci probíhajících jednorázových mobilních svozů odpadů (2x ročně) byla vždy sebrána a odstraněna nadprůměrně velká produkce odpadů. Sběrný dvůr odpadů, kam by občané měli možnost ukládat odpady celoročně (průběžně), výrazným způsobem zkvalitňila systém nakládání s odpady na území obce. Sběrný dvůr byl jednoznačnou investiční prioritou samosprávy obce, jako veřejná služba pro obyvatele obce a jeho existence v obci byla nezbytná. 

Cíle projektu - Cílem projektu bylo v obci Zbůch vybudovat moderně vybavený sběrný dvůr odpadů pro oddělené shromažďování a třídění odpadů se stálou provozní dobou z důvodu velkého rozvoje obce, nadprůměrné produkce odpadů obce a relativně velkému výskytu černých skládek - nelegálních uložišť odpadů na katastru obce. Cílem výstavby sběrného dvora bylo výrazné zkvalitnění stávajícího systému nakládání s odpady v obci Zbůch, který byl stanoven na základě vyhlášky o nakládání s odpady na katastru obce.

Celkové náklady: 5 460 339 Kč
Celkové uznatelné náklady: 5 454 626 Kč
Celková výše podpory: 4 636 432 Kč
 
Příjemce: Obec Zbuch
Místo realizace: Plzeň-sever, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7004394
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00318
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.