english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Sberny dvur Mesta Unicova

Předmětem projektu bylo vybudování sběrného dvora v areálu Technických služeb na ulici Šumperská v Uničově, sloužícímu k dočasnému uložení nebezpečných i ostatních druhů odpadů. V objektu sběrného dvora jsou umístěny kontejnery na papír, plasty, sklo, velkoobjemový a nebezpečný odpad. Vyhrazeno je také místo pro zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení.
 

Sběrný dvůr je k přístupný fyzickým osobám, které mají trvalý pobyt ve městě a jeho místních částech a částečně přístupný i pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které mají uzavřenou písemnou smlouvu pro nakládání s odpadem z podnikání (pouze využití kontejnerů na papír, plasty a sklo). Uložení odpadů je bezplatné.

Cíle projektu - Hlavním cílem projektu je prostřednictvím separace odpadů zvýšit podíl recyklovaného a dále využitelného odpadu na území města Uničova a v jeho místních částech. Vybudování sběrného dvora slouží jako prevence před ukládáním odpadů na černých skládkách a přispívá ke snížení množství odpadů ukládaných na skládku v Medlově. Vybudování sběrného dvora je v souladu s Plánem odpadového hospodářství města, jeho realizace doplnila komplexní systém nakládání s komunálními odpady ve městě Uničově a jeho místních částech.

Celkové náklady: 3 816 759 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 816 759 Kč
Celková výše podpory: 3 244 245 Kč
 
Příjemce: Mesto Unicov
Místo realizace: Olomouc, Olomoucký kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7000344
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00136
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.