english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Zatepleni budovy telocvicny a spojovaciho traktu ZS Purkynova ve Frydlantu

Obsahem projektu bylo zateplení budovy tělocvičny a spojovacího traktu s budovou ZŠ v Purkyňově ul. č. p. 510 ve Frýdlantu, která již byla v minulosti zateplena.
 

Aktivitami, které bylo nutno provést, aby byl splněn cíl projektu dle doporučení energetického auditu, bylo zateplení obvodových plášťů budovy - izolace - fasádní polystyren 120 mm, zateplení podkrovního pláště budovy - aplikace rozdružené minerální vlny foukáním do skladby stávající dvouplášťové střechy cca 40 cm tepelné izolace, výměna všech otvorových výplní za tepelně izolační v plastových rámech.

V důsledku realizace výše uvedených opatření došlo ke snížení ročních výdajů na energie spojené s vytápěním budovy v hodnotě 120 327 Kč/rok, což odpovídá úspoře energie 387,13 GJ/rok (zdroj: energetický audit). Nedílnou součástí projektu byla rovněž realizace výběrového řízení na dodavatele investiční stavební části a publicita projektu směrem k široké veřejnosti.

Cíle projektu - cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti tělocvičny a spojovacího traktu, a to tak, aby po realizaci opatření splňovaly doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla Uem podle platných norem (ČSN 73 0540-2, verze duben 2007). V důledku realizace projektu došlo ke snížení emisí CO2 o 22,528 t/rok a NOx o 0,02 t/rok.

Celkové náklady: 6 034 672 Kč
Celkové uznatelné náklady: 4 158 707 Kč
Celková výše podpory: 3 534 900 Kč
 
Příjemce: MESTO FRYDLANT
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7001833
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/07.00568
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.