english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vystavba sberneho dvora odpadu mesta Stribro

Předmětem projektu byla výstavba nového, moderně vybaveného a dostatečně velkého sběrného dvora odpadů. Sběrný dvůr odpadů byl vybudován v části objektu bývalých kasáren ve Stříbře - majetku města Stříbro.
 

Město Stříbro je co do počtu obyvatel sedmým největším městem Plzeňského kraje (7800 obyvatel) a na svém území mělo doposud jeden sběrný dvůr, který byl však pro potřeby města a jeho spádového území svoji velikostí maximálně nevhovující (část dvora je na pozemcích jiného vlastníka) a není ve vlastnictví města. Kromě samotných obyvatel města využívají dvůr i obyvatelé dalších devíti spádových obcí v okruhu do osmi kilometrů, sběrný dvůr tak slouží pro cca deset tisíc obyvatel.

Cíle projektu - cílem projektu bylo vybudovat sběrný dvůr odpadů jako zařízení pro ukládání všech druhů odpadů z komunální sféry, především pak odpadů, které jsou produkovány obyvateli města Stříbro. Sběrný dvůr odpadů slouží pro oddělené shromažďování odpadů, především těch, pro jejichž legální ukládání mají obyvatelé (a samotné město) omezené podmínky (např. objemné odpady, nebezpečné odpady, biologicky rozložitelné odpady, elektroodpady a další). Výstava tohoto zařízení výrazným způsobem zkvalitnila stávající systém odpadového hospodářství města Stříbro a napomáhá k ochraně životního území města (např. se výrazným způsobem snížil výskyt černých skládek ve městě a jeho okolí).

Celkové náklady: 5 607 674 Kč
Celkové uznatelné náklady: 5 607 674 Kč
Celková výše podpory: 4 766 522 Kč
 
Příjemce: Mesto Stribro
Místo realizace: Tachov, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7002494
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00350
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.