english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Modernizace, rozsireni a zefektivneni systemu sberu, trideni a upravy odpadu na uzemi Moravskoslezskeho kraje.

Projekt představuje modernizaci, rozšíření a zefektivnění služeb společnosti RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. za účelem výrazného zlepšení úrovně nakládání s odpady v Moravskoslezském kraji. Podstatou projektu je rozšíření systému odděleného sběru odpadů a modernizace svozové techniky, dále se jedná o rozšíření služeb ve smyslu vytvoření 2 sběrných dvorů s nezbytným technickým vybavením a zřízení nové sběrny. Poslední část projektu je zaměřena na modernizaci a zefektivnění procesu třídění a úpravy papírových a plastových odpadů a pořízení nového lisu odpadů s dopravníkem.
 

Cíle projektu - Cílem projektu bylo vytvoření efektivnějšího systému sběru, třídění a úpravy odpadů na území Moravskoslezského kraje, který výraznou měrou přispívá ke zvýšenému separování odpadů a současně tak omezuje nadbytečné skládkování. Cílem bylo rozšíření systému odděleného sběru a navýšení jeho kapacity, vytvoření 2 sběrných dvorů s příslušným technickým vybavením a 1 nové sběrny k rozšíření sběrné sítě a poskytovaných služeb, modernizovat a zefektivnit proces třídění a úpravy papírových a plastových odpadů, vytvoření 5 nových pracovních míst.

Celkové náklady: 18 609 563 Kč
Celkové uznatelné náklady: 15 638 288 Kč
Celková výše podpory: 6 646 272 Kč
 
Příjemce: RITSCHNY kovosrot a sberne suroviny s.r.o.
Místo realizace: Opava, Moravskoslezský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7003774
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00034
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.