english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Rozsireni separace a intenzifikace site ve Svazku obci mikroregionu Taborsko

Smyslem projektu bylo rozšíření počtu sběrných míst a intenzifikace stávajících sběrných míst v obcích mikroregionu Táborsko. Doposud bylo rozmístěno v rámci obcí mikroregionu 355 kusů různých nádob a kontejnerů určených na separovaný odpad.
 

V rámci projektu došlo k navýšení tohoto počtu o dalších 85 nádob a kontejnerů, které doplnily některá neúplná separační hnízda nebo byla instalována v místech kde dosud žádné nádoby nebyly. Bylo rozmístěno 60 kontejnerů o obsahu 1500 l a 15 nádob o obsahu 240 l, pro město Chýnov bylo pořízeno 5 velkoobjemových kontejnerů 15m3 a pro obec Opařany 5 kontejnerů 10m3. Tyto jsou sloužívány k odvozu odpadů ze stávajících sběrných dvorů. Vzhledem k objemu nádob a kontejnerů a četnosti jejich vyvážení došlo k navýšení kapacity systému odděleného sběru o 16,5 %.

Cíle projektu - zkvalitnění nakládání s odpady a snížení produkce komunálního odpadu ukládaného na skládky.

Celkové náklady: 1 625 052 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 335 650 Kč
Celková výše podpory: 1 135 302 Kč
 
Příjemce: Svazek obci mikroregionu Taborsko
Místo realizace: Tábor, Jihočeský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7002704
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00151
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.