english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Sberne stredisko odpadu Rajecko

Předmětem podpory byla výstavba sběrného střediska pro odpady z komunální a živnostenské sféry pro svozovou oblast Ráječko.

 

V areálu sběrného střediska jsou od občanů a živnostníků vybírány a krátkodobě uloženy vybrané druhy odpadů kategorie O a N. Ty, které jsou schopny recyklace jsou předávány k druhotnému využití oprávněným osobám, ostatní likvidovány způsobem odpovídajícím platné legislativě ( odvoz na řízenou skládku, spalovnu atd.).

Cíle projektu - Cílem projektu je snížení množství skládkovaných odpadů, zvýšení množství recyklovaných a využitých odpadů, prevence vzniku černých skládek a likvidace odpadů v souladu s platnou legislativou.

Celkové náklady: 4 033 680 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 914 858 Kč
Celková výše podpory: 3 327 629 Kč
 
Příjemce: OBEC RAJECKO
Místo realizace: Blansko, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7002864
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00012
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.