english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Kompostarna - Sberny dvur pro bioodpady Pribraz

Projekt zahrnuje vybudování kompostárny o rozměrech 30 x 20 m pro bioodpady produkované v obci Příbraz. Realizací projektu byly vytvořeny podmínky pro řízené nakládání s bioodpadem rostlinného původu. Předpokládá se komunitní kompostování na předmětné ploše, kapacita plochy činí přibližně 100 tun bioodpadu za rok.
 

Hlavní přínosy - z celkového uvažovaného objemu se předpokládá produkce bioodpadu od obyvatel v množství zhruba 60 kg na osobu a rok, tj. 13,8 t/rok za obec, část produkce bude obyvateli zpracována domácím kompostováním. Zbývající produkce bioodpadů pro využití v kompostárně je z obecních ploch.

Celkové náklady: 5 144 452 Kč
Celkové uznatelné náklady: 5 026 655 Kč
Celková výše podpory: 4 272 657 Kč
 
Příjemce: Obec Pribraz
Místo realizace: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7001464
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00252
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.