english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

MS Motylek Pardubice, Josefa Ressla 1992

Projekt spočíval v opatřeních, vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy MŠ Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992. Jmenovitě šlo o výměnu oken a dveří, opravu omítek a opravu a zateplení střechy. Zateplen byl i strop pod prostorem krovu.

 

V mateřské škole proběhly tyto úpravy: : 1)Výměna stávajících zdvojených dřevěných oken za plastová o stejných rozměrech, stejném členění a stejné barvy s výslednou hodnotou součinitele prostupu tepla UN = 1,20 W/m2K. 2) Výměna stávajících vchodových dřevěných dveří za dveře plastové o stejných rozměrech, stejném členění a stejné barvě s výslednou hodnotou součinitele prostupu tepla UN = 1,70 W/m2K . 3) Oprava omítek obvodového pláště budovy a jejich zateplení polystyrenem tloušťky 120 mm včetně silikonové fasády jako povrchové úpravy s výslednou doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla UN = 0.25 W/m2K. Barevnost venkovních omítek byla zachována. 4) Rekonstrukce skladby ploché střechy a její zateplení polystyrenem tl. 200 mm s novou skladbou vrstev ploché střechy s výslednou doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla UN = 0,16 W/m2K. Strop pod prostorem krovu byl zateplen položením vrstvy tepelné izolace ORSIL v tl.200 mm.

 Cílem projektu bylo snížení spotřeby energie ve veřejných budovách a nastavení optimálního ekonomického a ekologického hospodaření s energií,

Celkové náklady: 4 715 815 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 195 931 Kč
Celková výše podpory: 2 716 541 Kč
 
Příjemce: Statutarni mesto Pardubice
Místo realizace: Pardubice, Pardubický kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7002513
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/07.00633
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.