english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Kompostrarna Hranice

Projekt umožnil vybudování a vybavení kompostovací jednotky v areálu stávající Řízené skládky odpadů S-OO Bělotín. Vznikla kompostovací plocha, bylo provedeno odvodnění kompostárny, vybudována akumulační sběrná jímka, rozvod NN, příjmové boxy a KTÚ a byla zakoupena technika. Hlavním dodavatelem bioodpadu je město Hranice, kompost bude používán pro rekultivaci skládky Bělotín, ale i pro rekultivace různých území v Hranicích.
 

Hlavní přínosy - kapacita kompostárny 1 100 t/rok.

Celkové náklady: 9 881 778 Kč
Celkové uznatelné náklady: 8 304 016 Kč
Celková výše podpory: 4 199 510 Kč
 
Příjemce: EKOLTES Hranice, a.s.
Místo realizace: Přerov, Olomoucký kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7003544
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00270
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.