english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Recyklace stavebnich demolicnich odpadu

Záměrem společnosti bylo vybudovat mobilní zařízení, které umožní i menším stavebníkům ekonomicky rentabilně recyklovat produkovaný odpad a znovu recyklovaný odpad použít při stavební výrobě. Tato činnost vyžaduje technologické vybavení schopné snadného přemístění a pohybu po staveništi. Dalším nezbytným předpokladem je schopnost produkovat materiál nahrazující netříděné a tříděné přírodní drcené či těžené kamenivo.
 

Cíle projektu - Cílem je projektu bylo vybudovat a provozovat zařízení na recyklaci a třídění stavebního odpadu. Centrum se nachází v obci Dalovice, na pozemcích č.868/2, 869, 870, k.ú. Dalovice, v okresu Mladá Boleslav s možností mobilního využití na místech převážně Středočeského kraje (Mělník, Brandýs nad Labem/Stará Boleslav, Kolínsko, Nymburk), ale i Hradeckého a Libereckého kraje. Podporou realizace projektu došlo k plnění POH Středočeského kraje, kdy je v závazné části uvedeno, že na území Středočeského kraje se má zvýšit zvýší míra materiálové recyklace stavebních a demoličních o 60 % do roku 2013 v porovnání se stavem recyklace v roce 2001. Záměrem je ovlivnit a regulovat zejména materiálové využití SDO vhodné pro výrobu stavebních recyklátů (cihlové, betonové a asfaltové sutě).

Celkové náklady: 33 915 000 Kč
Celkové uznatelné náklady: 27 264 170 Kč
Celková výše podpory: 13 904 726 Kč
 
Příjemce: ECO - RETEL s.r.o.
Místo realizace: Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7005204
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00616
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.