english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Rozsireni separace a intenzifikace site ve meste Tabor

Obsahem předloženého projektu bylo rozšířit stávající síť sběrných míst v Táboře a zahustit ji. Tím se dosáhlo zkrácení docházkové vzdálenosti ke sběrným nádobám, zejména v tzv. venkovské zástavbě.

 

Cíle projektu - Jedním z cílů města Tábor bylo zvyšování množství jednotlivých využitelných složek směsného komunálního odpadu.Cílem předkládaného projektu bylo zvýšit stávající počty sběrných míst a sběrných nádob a tím přispět k neustálému snižování množství zbytkového komunálního odpadu ukládaného na skládky.

Celkové náklady: 2 347 589 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 347 589 Kč
Celková výše podpory: 1 995 450 Kč
 
Příjemce: Mesto Tabor
Místo realizace: Tábor, Jihočeský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7002384
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00323
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.