english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

System nakladani s bioodpady a kompostarna pro Mesto Slavkov u Brna

V rámci projektu byl vytvořen a provozován systém sběru a svozu odpadu z veřejné zeleně a častečně bioodpadů ze soukromých zahrad. Byla vybudována kompostárna pro zpracování odpadu ze zeleně. Výsledný produkt - kompost - je využíván pro výsadbu a údržbu městké zeleně. Dále bylo umožněno bezplatné využívat kompostárnu pro občany města jak pro předání bioodpadu, tak pro odebírání kompostu.
 

Hlavním cílem projektu bylo zajistit odstranění a využití bioodpadů z veřejné zeleně ve městě Slavkově u Brna a postupné zavádění sběru bioodpadu ze soukromých zahrad.

Celkové náklady: 9 294 010 Kč
Celkové uznatelné náklady: 8 929 684 Kč
Celková výše podpory: 7 590 231 Kč
 
Příjemce: Mesto Slavkov u Brna
Místo realizace: Vyškov, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7003674
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00062
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.