english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Zlepseni energeticke narocnosti ZS a MS ve Vysokych Popovicich

Hlavním předmětem realizace byla výměna vnějších okenních a dveřních otvorů a zateplení fasády v objektu základní  mateřské školy. Obvodové zdivo objektu bylo zatepleno obkladem z polystyrenových desek. V rámci navrženýcjh opatření proběhl i úprva vnějšího schodiště před objektem. Kromě toho byla provedena rekonstrukce vnitřního vytápění.

 

 Veškeré článkové radiátory, armatury, rozvodné a expanzní potrubí a beztlaká expanzní nádoba byly kompletně demontovány. Stávající desková otopná tělesa zůstala zachována, byly u nich demontovány a vyměněny připojovací armatury.  Zdroj tepla pro vytápění zajišťují dva původní nástěnné plynové teplovodní kotle. Potrubí TTV a expanzní bylo opatřeno termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu.

Cíle projektu - Díky opatřením projektu došlo ke zlepšení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy ve Vysokých Popovicích a k naplnění následujících cílů v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie a snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění u objektu nepodnikatelské sféry. Podstatnou měrou se snížilo namáhání obvodové konstrukce, zejména jejich spojů - výkyvy teplot a povětrnostními vlivy. V důsledku výměny oken se snížila hodnota intenzity výměny vzduchu. Zlepšily se tepelně technické vlastnosti okenních výplní tak, že konstrukce splňují požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla danou normou ČSN 73 0540-2(2007). Z hlediska ochrany životního prostředí poklesla  produkce znečistující látky CO2 cca o 16 tun ročně. Budova po realizaci projektu splňuje nízkoenergetický standard.

Celkové náklady: 2 453 463 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 542 145 Kč
Celková výše podpory: 1 310 823 Kč
 
Příjemce: Obec Vysoke Popovice
Místo realizace: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7000113
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/07.00266
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.