english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Recyklace odpadniho plastu

Předmětem podnikatelského záměru "Recyklace odpadního plastu" je instalace linky na zpracování plastových výrobků z odpadního plastu a zvýšení výroby. Součásti projektu bylo vybudování manipulační živičné plochy v areálu společnosti.

 

Žadatel provozuje linku na zpracování odpadních plastů již od roku 2001, na které si ověřil funkčnost technologie a zajistil plynulý odbyt výrobků. Výroba se realizuje na lince pro přípravu výrobní suroviny a na výrobní lince (extruderu). Kapacity areálu byly dostatečné i pro instalaci nové technologie. Výrobní linka byla umístěna ve stávající hale výrobního areálu Líbeznice a pro výrobu využila stávající linku na přípravu suroviny. Nové technologické zařízení, které žadatel instaloval má obdobnou výrobní kapacitu jako linka stávající, navíc  žadatel instalovat nové softwarové řízení technologického procesu a nové elektronické řízení přípravy vstupní suroviny. Dosáhl tím zvýšení přesnosti technologického procesu. Elektronické řízení přípravy vstupní suroviny a řízení technologického procesu dále nyní umožňuje zpracovávat surovinu - odpad, který byl doposud obtížně zpracovatelný.

Surovinou technologického zařízení je plastový granulát a drť, který žadatel buď dováží od vybraných dodavatelů nebo zpracovává přímo v areálu společnosti na lince pro přípravu výroby. Granulát se zpracovává ze separovaného a přetříděného směsného komunálního plastového odpadu a plastového odpadu z průmyslové prvovýroby. Technické části výrobní linky jsou extruder (komora se šnekem, pohon, násypka, adaptéry, plnící hlava), dopravník, zásobník extruderu, separátor, hydraulický agregát, manipulátor, odformovací pracoviště, chladící jednotka, rozvody hydrauliky a vzduchu, nádrž, čerpadlo, rozvody vody a řídící jednotka. Na technologické lince je možné vyrábět velké spektrum produktů, podmínkou je vybavení příslušnými lisovacími formami. Optimální váha výrobků je 10 až 30 kg a maximální rozměr cca 1,5 m. Ve společnosti Stabilpalstik spol. s r.o. je z technického a obchodního hlediska nejdále zpracován program plastových palet (skladebná paleta, EURO paleta). Palety jsou vhodné zejména pro vlhké a agresivní prostředí v potravinářském a chemickém průmyslu, zemědělství a stavebnictví. Připravuje se i program pro další výrobky: protihlukové panely, svodidla, kabelová víka. Kapacita nové linky je plánována na 2000 tun výrobků za rok. Společnost Stabilplastik, spol. s r. o. má zajištěn pravidelný odběr výrobků ze zahraničí a ČR.

Součásti projektu bylo vybudování manipulační živičné plochy v areálu společnosti a rozšíření skladových prostor pro hotové výrobky. Výrobky jsou skladovány po dobu 10 dnů přímo ve výrobní hale, kdy dochází k vyvanutí pachových látek a teprve poté jsou vyváženy na otevřené skladové prostranství k expedici. Rozšíření výrobní haly nebylo součástí žádosti o finanční podporu.

Cíle projektu - Instalace nové linky na zpracování odpadového plastu přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobků z odpadového plastu. Žadatel disponuje širokou sítí odběratelů ze zahraničí, především ze zemí EU a poptávka výrazně převyšovala technologické možnosti stávajícího zařízení, hlavním cílem projektu byla instalace výrobní linky a zvýšení výroby. Na stávající výrobní lince byla výroba zajišťována 21 pracovníky v nepřetržitém provozu. Po instalaci druhé výrobní linky zajišťuje provoz obou technologických zařízení 26 pracovníků. Při dvojnásobném navýšení produkce výrobků se snížily mzdové a osobní náklady o cca 40% na jednotku výroby. Zvýšením efektivnosti technologického procesu výroby, poklesem mzdových a osobních nákladů, růstem produktivity práce, zvýšením variability výrobků a vstupů a úsporám energie z rozsahu se podstatně snížila nákladovost zpracování odpadů v provozovně, čímž se zvýšila konkurenceschopnost výrobků z recyklovaných plastů k výrobkům vyráběných z přírodních surovin (zejména ropné výrobky a dřevo). Multiplikačním efektem projektu je zlepšení životního prostředí. Zlepšení je dáno zpracováním většího množství plastových odpadů a recyklováním většího objemu odpadových plastů na hotové výrobky, o 2 000 tun ročně. Realizací projektu se snížily jednotkové a energetické náklady na výrobu, tím projekt přispěl k udržitelnému rozvoji.

Celkové náklady: 40 503 859 Kč
Celkové uznatelné náklady: 34 036 856 Kč
Celková výše podpory: 17 358 796 Kč
 
Příjemce: Stabilplastik, spol. s r.o.
Místo realizace: Praha-východ, Středočeský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7000974
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00295
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.