english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Dostavba vodovodu a kanalizace Cercany

Projekt realizuje dostavbu kanalizace v obci Čerčany ve dvou lokalitách - mezi ul. Masarykova a Lesní a Nové Městečko, v lokalitě Nové Městečko byl současně budován i vodovod. Další část dostavby vodovodu byla realizována v ulici Palachova.
 

Nové Městečko - v této lokalitě bylo připojeno 50 objektů na stávající tlakovou kanalizaci výstavbou nových 958 m potrubí a souběžně na vodovod výstavbou potrubí o stejné délce. Mezi ul. Masarykova a Lesní se jedná o napojení 37 objektů výstavbou 1020 m potrubí gravitační splaškové kanalizace. V ulici Palachova byly připojeny další 4 objekty. Souhrnně se tedy jednalo o připojení 87 objektů na kanalizaci a 54 objektů na vodovod.

Cílem projektu bylo napojení 77 obyvatel na vodovodní síť a zajistit jim tam přístup ke kvalitní pitné vodě, náhradou za současné využívání studní s nekontrolovanou kvalitou a nedostatečnou kapacitou. Připojení 166 obyvatel na kanalizaci přispělo ke snížení znečištění odváděného do povrchové a podzemní vody, přímo do cenné evropsky významné lokality Dolní Sázava. V neposlední řadě projekt přispěl k plnění požadavků Směrnice 91/271/EHS.

Celkové náklady: 9 803 217 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 606 987 Kč
Celková výše podpory: 3 065 939 Kč
 
Příjemce: Obec Cercany
Místo realizace: Benešov, Středočeský kraj
Prioritní osa: 1
Výzva: III. vyzva OPZP - individualni projekty
 
Akceptační číslo: 8017831
Číslo MSC2007: CZ.1.02/1.1.00/08.02215
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.