english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vystavba a rekonsrukce technicke infrastruktury na Karlove namesti v Polne

Hlavním cílem projektu byla výstavba nových inženýrských sítí - kanalizace a vodovodu. Současně s tím byly rekonstrukovány stávající sítě v zájmové lokalitě projektu tj. na Karlově náměstí a v přilehlé Feltlově ulici v Polné. V rámco projektu byly rovněž vybudovány kanalizační a vodovodní přípojky v zájmovém území projektu.
 

Cílem projektu bylo vybudování technické infrastruktury v zájmovém území projektu včetně napojení na stávající ČOV, zajištění snížení znečištění vod, snížení znečištění z komunálních zdrojů, zlepšení jakosti pitné vody a celkové zlepšení životního prostředí včetně zajištění ochrany kaprovitých vod a významného vodního toku (řeka Šlapanka).

Celkové náklady: 9 437 269 Kč
Celkové uznatelné náklady: 8 058 942 Kč
Celková výše podpory: 6 850 101 Kč
 
Příjemce: Mesto Polna
Místo realizace: Jihlava, Vysočina
Prioritní osa: 1
Výzva: III. vyzva OPZP - individualni projekty
 
Akceptační číslo: 8017971
Číslo MSC2007: CZ.1.02/1.1.00/08.02141
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.