english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vysadba stromoradi, keru, obnova puvodni polni cesty v k.u. Spalene Porici

Předmětem projektu je výsadba alejových stromů a keřového porostu, jednoduchá úprava povrchu cesty pro pěší a výsadba 3 remízů o ploše 2 500 m2. Jedná se o oboustrannou výsadbu stromořadí na pozemku nevyužínané polní cesty, doplnění keřového porostu, úprava povrchu a zatravnění. Dále pak o výsadbu 3 remízů o celkové ploše 2 500 m2. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví města Spálené Poříčí.
 

Cílem projektu je snížení větrnné a především vodní eroze na rozsáhlých zorněných svažitých pozemcích v povodí potoka Bradava zařazeného do sítě NATURA 2000. Dále pak obnova původní cesty pro pěší s keřovým porostem a stromořadím a výsadba 3 remízů. Vznikl tak nový biokoridor s možností úkrytu pro drobné živočichy.

Celkové náklady: 668 411 Kč
Celkové uznatelné náklady: 668 411 Kč
Celková výše podpory: 568 149 Kč
 
Příjemce: Mesto Spalene Porici
Místo realizace: Plzeň-jih, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8014516
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.3.00/08.01545
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.