english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Odbahneni a oprava rybnika pozemek p.c. 1230 k.u. Zbilidy

Předmětem tohoto projektu je odbahnění a oprava rybníku. Rybník byl průtočný, recipientem byl pravostranný přítok Maršovského potoka - číslo hydrologického povodí 4-16-01-019 ve správě Zěmědělské vodohospodářské správy oblast Moravy a Dyje.

 

Cílem projektu bylo přispět k obnově narušeného vodního režimu krajiny, zvýšení její retenční schopnosti a podpora biodiverzity. Vyšší retenční schopnost krajiny také pomáhá snížit ničivé následky povodní tím, že byly  částečně omezíeny povodňové kulminační průtoky a transformována povodňová vlna.

Celkové náklady: 1 474 506 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 474 506 Kč
Celková výše podpory: 1 127 996 Kč
 
Příjemce: Zapotocny Stepan
Místo realizace: Jihlava, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012406
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01749
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.