english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

MS Motylek - realizace uspor energie

Záměrem projektu je komplexní řešení problematiky snižování energetické náročnosti. Navrhovaná realizace plně zohledňuje provoz jednotlivých zařízení tak, aby byl co nejméně narušen a jednotlivé stavební práce byly prováděny co nejefektivněji.
 

V rámci realizace úsporných opatření dojde k zateplení fasád jednotlivých objektů, výměně výplní a zateplení střech. Nespornou součástí realizace projektu je také zavedení energetického managementu a dalších doprovodných opatření, jakými jsou například termoregulační hlavice či instalace solárních panelů. Po realizaci dojde ke znatelnému snížení energetických ztrát.

Cíle projektu - hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetických ztrát ve veřejných budovách statutárního města Liberec tak, aby navržená opatření zohledňovala vnější klimatické podmínky, lokální klimatické podmínky, vnitroklimatické prostředí a efektivnost investice do zateplení. Dalšími cíli projektu je snížení energetické náročnosti jednotlivých budov, úspora nákladů vynaložených na energie, snížení emisí oxidu uhličitého a zvýšení informovanosti občanů o dopadech realizovaných energeticky šetrných opatření. Realizace projektu naplňuje cíle a opatření Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007 - 2020. Jedná se o Strategický cíl E: Životní prostředí - Kvalitní životní prostředí, kvalita ovzduší, zdrojů pitné vody, nakládání s odpady, Rozvojové opatření E.1.: Zvyšování kvality všech složek ŽP a zdraví obyvatel města (ovzduší, kvality odpadních vod, zdrojů pitné vody, atd.), kde je v souladu s aktivitou podpora snižování koncentrací a množství emisí znečišťujících látek do ovzduší (zejména CO2, NOX a těkavé organické látky).

Celkové náklady: 4 210 091 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 901 057 Kč
Celková výše podpory: 2 465 898 Kč
 
Příjemce: STATUTARNI MESTO LIBEREC
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: III. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8009743
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.01171
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.