english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vysadba prvku USES v obci Tucin - lokalni biocentrum LBC 10/46d a lokalni biokoridor LBK 15/46

Obsahem projektu je realizace chybějících prvků územních systémů ekologické stability, výsadba krajinných struktur - prvků ÚSES na k.ú. Tučín, v severovýchodní části obce. Plochy byly plně zemědělsky využívány jako orná půda.
 

Hlavní přínosy - cíl projektu je v souladu s globálním cílem prioritní osy 6, jež hovoří zejména o zvýšení ekologické stability krajiny. Cílem akce bylo zlepšení stavu přírody a krajiny, a to budováním prvků územních systémů ekologické stability, přičemž došlo ke zvýšení počtu a plochy založených prvků ÚSES.

Celkové náklady: 655 346 Kč
Celkové uznatelné náklady: 621 007 Kč
Celková výše podpory: 527 855 Kč
 
Příjemce: Obec Tucin
Místo realizace: Přerov, Olomoucký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8016186
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.3.00/08.01776
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.