english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Regenerace mokradu Trkmanec - Rybnicky.

Mokřad Trkmanec je mimořádně významným územím v rámci celé Jižní Moravy, v některých aspektech i v rámci celé ČR a EU. Byl zařazen do soustavy NATURA 2000.
Pro udržitelný rozvoj mokřadu jsou obsahem projektu úpravy a prodloužení vnější bermy hráze a vegetační úpravy.
 

Realizace záměru má po dokončení přímou návaznost na vyhlášení lokality za zvláště chráněné území - Přírodní památku na základě vydaného návrhu odboru životního prostředí KÚ JMK ze dne 20. 2. 2006 (č.j. S-JMK23048/2006 OŽP/Kuč.

Celkové náklady: 3 605 306 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 126 828 Kč
Celková výše podpory: 2 657 804 Kč
 
Příjemce: OBEC RAKVICE
Místo realizace: Břeclav, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8016146
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.2.00/08.01526
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.