english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Oprava retencni nadrze - U Rihu

Projekt řešil vyčištění rybniční nádrže, rozšíření rybniční zdrže, rekonstrukci hráze, umístění výpustného zařízení a zajištění odtokovéh regulace zachycené vody.

 

Rybník napájený z přírodní prolákliny a z přilehlého povodí byl vyschlý, neboť hráz nádrže neměla pevnou nivelitu ani šířku korun, byla postižena sesuvy svahů do zdrže rybníka. Na části dna se necházela kamenná dlažba. Odtoky z rybníka nebyly odvedeny do žádné vodoteče, voda vytékala do přilehlých tůni, směrem k silničnímu příkopu - v případě deštivého počasí docházelo k přelití do státní silnice.

Cíle projektu - Cílem projektu bylo opravit retenční nádrž, která byla nefukční z důvodu zabahnění a poškození hrází, absence výpustného zařízení. Cílem bylo vytvořit retenční prostor v západní části obce Nebřehovice a transformovat tak v období děštů funkční záchytný systém.

Celkové náklady: 670 246 Kč
Celkové uznatelné náklady: 611 751 Kč
Celková výše podpory: 519 988 Kč
 
Příjemce: Obec Nebrehovice
Místo realizace: Strakonice, Jihočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012586
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01739
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.