english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Stavebni upravy ZS Mikulcice

Projekt Stavební úpravy ZŠ Mikulčice byl zaměřen na snížení energetické náročnosti provozu objektu Základní školy Mikulčice, čímž došlo ke snížení provozních nákladů. V celém objektu byla provedena výměna stávajících oken a kompletní zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem.

 

Kontaktní systém tvoří kompaktní celek s izolací jako nosným prvkem s povrchem upraveným tepelněizolační fasádou. Použitím tohoto systému se uvnitř objektu zlepšíla tepelná pohoda, díky vnějšímu zateplení se snížilo přehřívání v letním období, také došlo ke snížení zátěže topného systému v zimě a snížení vzniku povrchových poruch odstraněním tepelných mostů. Zateplení stropu v 1. PP bylo provedeno 50 mm tepelné izolace, zateplení obvodového pláště 120 mm tepelné izolace.  

Cíle projektu - Předložený projekt přispěl k: snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodové konstrukce budovy (zateplení obvodového pláště, stropních konstrukcí a výměna otvorových výplní), zvýšení účinnosti energetického systému budovy, snížení tepelných ztrát budovy.

Celkové náklady: 9 654 807 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 535 941 Kč
Celková výše podpory: 3 005 549 Kč
 
Příjemce: Obec Mikulcice
Místo realizace: Hodonín, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: III. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8005853
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.01317
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektu



Partneři

Evropská unie



Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.