english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Sberna nadrz povrchovych vod v k.u. Vesela

Sběrná nádrž vznikla výkopem zeminy z rovinného - mírně svažitého území a následným ohrázováním části pozemku.  Stavba byla rozčleněna na následující stavební objekty: hráz nádrže, vtokový objekt, přívodní a odpadní potrubí, monolitický požerák, výust potrubí a směrová šachtice.  

 

Břehy jsou zemní, oseté travní směsí, nad úrovní hladiny osázené vrbou a olší. Nádrž je dotována vodou z Mlýnského náhonu přes nápustný objekt opatřený stavidlem. Hladina vody je do úrovně hladiny podzemní vody závislá na výšce její hladiny a výšce srážek, výšku je možné regulovat manipulací s požerákem. Vodu je možné vypustit pouze do úrovně hladiny podzemní vody, resp. do úrovně hladiny vody v náhonu pod nádrží. Pozemek určený ke stavbě byl nevyužitý, částečně zamokřený a zarostlý. Při povodni v 07/1997 došlo k protržení levobřežní hráze náhonu a k částečnému zaplavení zemědělských pozemků.

Cíle projektu - Tento projekt zvýšil retenci krajiny, příspěl ke snížení vzniku a dopadů povodňových situací a sucha. Opatření je příznivé i z hlediska ochrany přírody a krajiny, pozitivně působí na vodní režim a na ochranu před vodní erozí. Realizací projektu došlo k naplnění těchto dalších cílů: zvýšení schopnosti zadržování vody v krajině, zvýšení retenční schopnosti, omezení rizika zaplavení okolních nemovitostí a polností, výstavba významného krajinného prvku, nová litorální zóna s ostrůvkem pro hnízdění ptáků.

Celkové náklady: 5 637 455 Kč
Celkové uznatelné náklady: 5 627 706 Kč
Celková výše podpory: 4 305 195 Kč
 
Příjemce: Mlynek Milan
Místo realizace: Vsetín, Zlínský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8014366
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01510
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.