english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

MVN Brezka

Projekt řeší vybudování dvou malých vodních nádrží na levostranném přítoku potoka Jelenka.
 

Vybudováním malých vodních nádrží dochází k zadržení vody v krajině a tím ke snížení rizika povodní a sucha. Stavba vodních nádrží svým charakterem vhodně zapadá do morfologie krajiny. Výstavbou vodních nádrží se zvýšila biologická rozmanitost v okolí a vytvořily se vhodné podmínky pro život vodních živočichů.

Celkové náklady: 4 367 711 Kč
Celkové uznatelné náklady: 4 367 711 Kč
Celková výše podpory: 3 341 299 Kč
 
Příjemce: Bures Ladislav
Místo realizace: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8014166
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01883
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.