english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Usporna opatreni ke snizeni energeticke narocnosti v budove MS ve Stritezi nad Becvou

Projekt řešil energetické úspory v budově MŠ ve Stříteži nad Bečvou. Těchto úspor energie bylo dosaženo realizací několika opatření. Došlo k výměně veškerých okenních konstrukcí a dveří vnějších vstupů, kompletnímu zateplení objektu vhodnými tepelně izolačními materiály - kolmé obvodové zdivo a střešní konstrukcea k instalaci TRV a optimalizaci provozu objektu.

 

Hlavním cílem projektu bylo snížení tepelných ztrát objektu, snížení množství CO2 a dalších znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a tím dosažení zlepšení kvality ovzduší.

Celkové náklady: 2 609 673 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 835 539 Kč
Celková výše podpory: 1 560 208 Kč
 
Příjemce: Obec Stritez nad Becvou
Místo realizace: Vsetín, Zlínský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: III. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8008233
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.00823
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.