english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Snizovani energeticke narocnosti budovy ZS Slunecni v Sumperku

Projekt řeší snížení energetické náročnosti budovy základní školy Sluneční v Šumperku prostřednictvím zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy.
 

Základní škola Sluneční je umístěna na okraji panelového sídliště v místní části Dolní Temenice. Objekty ZŠ byly zkolaudovány v roce 1988, přičemž výstavba probíhala od roku 1979. Škola je sestavena ze čtyř objektů: 1. čtyřpodklažní učebnový pavilon, 2. objekt tělovýchovy - dvoupodlažní se dvěmi tělocvičnami v přízemí, 3. objekt stravování s kuchyní a jídelnou s 200 sedadly, 4. spojovací chodba propojující jednotlivé pavilony. Ve škole je 19 kmenových tříd, 11 odborných učeben.

Město Šumperk, jako vlastník budovy, zadalo v roce 2007 zpracování energetického auditu budovy školy. Z něj vyplynulo, že budova nespňuje požadavky zákona o hospodaření s energií a byla energetickým auditorem hodnocena jako nevyhovující. Na základě výsledků energetického auditu bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

V rámci komplexního snížení energetické náročnosti bylo řešeno:
1. zateplení obvodového pláště
2. výměna výplní otvorů včetně redukce prosklených ploch u oken o cca 20 %
3. zateplení střechy
4. instalace termoregulačních ventilů (dle podmínek dot.titulu nezpůsobilý výdaj)
5. vyvolané investice související s projektem, které jsou dot. titulem definovány jako nezpůsobilé (kryty radiátorů, vnitřní omítky a výmalba, hromosvod, atd., avšak jsou sočástí projektu pro SP)

Po realizaci těchto opatření došlo k významnému snížení spotřeby energie (roční úspora deklarovaná energetickým auditorem 2122 GJ). Budova byla zařazena do kategorie B-úsporná.

Vzhledem k velkému rozsahu investice byla realizace projektu rozdělena do dvou let, tak aby bylo možno využít období letních prázdnin v roce 2008 i 2009.

Cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění a ohřev TUV ZŠ Sluneční v Šumperku.

Celkové náklady: 30 826 670 Kč
Celkové uznatelné náklady: 23 894 783 Kč
Celková výše podpory: 20 310 565 Kč
 
Příjemce: Mesto Sumperk
Místo realizace: Šumperk, Olomoucký kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: III. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8009603
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.00961
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.