english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Jihlava-Pancava: Horni nadrz "Mezi rybniky"

Vybudování retenční vodní nádrže, která vedle funkce vodohospodářské plní i funkci krajinotvornou, provedení rekultivace území s protierozní ochranou toku a rozšíření litorálního pásma, vyhloubení pěti nevypustitelných tůní pro chráněné vodní živočichy a rostliny.

 

Cíle projektu - Revitalizace retenční schopnosti krajiny, zabránění eroze pozemků a zachycení převážně části přívalových vod, regulace vodního režimu dané lokality a zpomalení odtoku z výše položených meliorovaných luk. Zajištění ekologické stability území s rozšířením prostoru pro chráněné živočichy a rostliny. Nádrž a revitalizace území mezi stávajícími rybníky byla navržena jako krajinotvorný prvek, který posílil biodiverzitu, zlepšil místní krajinný ráz, výrazně posílil estetickou hodnotu této lokality a vrátil jí její původní tvář.

Celkové náklady: 2 311 709 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 311 709 Kč
Celková výše podpory: 1 768 457 Kč
 
Příjemce: Drzmisek Daniel
Místo realizace: Jihlava, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012756
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01652
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.