english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnova rybnika na parcele 645/1 v k.u. Hermanice

Předmětem projektu byla obnova rybníka na bezejmenném přítoku říčky Doubravy. Rybník se nachází v málo přístupném místě pod drenážními výpustěmi, které odvádějí vodu z cca 85 ha polí. Drenáže přispívají ke zpomalení odtoku povrchové vody, neboť dochází k rychlejšímu vsaku vody do půdy, ale později tato voda rychle odteče z povodí. Navrhovaný rybník slouží k zachycení povrchové a drenážní vody a k její akumulaci.

 

V suchém období dochází k poklesu hladiny vody v rybníce, což ale zvětšuje retenční prostor rybníka, čímž dochází ke zmírnění povodňové situace v řece Doubravě. Rybník svým retenčním prostorem vyrovnává odtoky vody v jeho povodí. Při průtoku velkých vod dochází k jejich transformaci. V litorálním pásmu rybníka byl vysazen rákos a postupně se zde tvoří vhodné podmínky pro flóru a faunu. Rekonstrukce rybníka se skládala z následujících stavebních objektů: Zemní hráz, železobetonový požerák, šachtový bezpečnostní přeliv, úpravy ve zdrži a ozelenění stavby.

Cíle projektu - Základním cílem projektu byla ochrana majetku a osob před povodněmi. Rybník je schopen zvýšeným retenčním prostorem zmírňovat povodňovou vlnu na řece Doubravě zejména v době přívalových dešťů. Realizací projektu došlo k naplnění těchto dalších cílů: obnovení vodohospodářské funkce rybníka, zvýšení retenční schopnosti, zvýšení ovladatelného prostoru, omezení rizika zaplavení okolních nemovitostí a polností, stabilizace významného krajinného prvku, zvětšení litorální zóny.

Celkové náklady: 4 523 511 Kč
Celkové uznatelné náklady: 4 518 511 Kč
Celková výše podpory: 3 456 660 Kč
 
Příjemce: Pozemsky Zdenek
Místo realizace: Havlíčkův Brod, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8015366
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01663
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.