english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Lesopark Komorany

Projekt je zaměřen na zhodnocení a rehabilitaci intenzivně zemědělsky využívané krajiny středního Vyškovska, jmenovitě části katastru obce Komořany, prostřednictvím realizace jednoho z opatření navržených při komplexní pozemkové úpravě.
 

Cíle projektu - cílem je zatravnit předmětné parcely č. 4523, 4536 a 4548 a vysadit na nich druhově bohatý smíšený listnatý porost ve stylu lesoparku, kombinující přednosti extenzivních luk, světlého lesa a zapojených křovin s blízkostí vodního toku. Současně je cílem zamezit erozi z exponovaného svahu, zvýšit retenční schopnost půd a celkově zlepšit mikroklima lokality, stejně jako vytvořit relativně rozsáhlá útočiště pro ptactvo, hmyz a drobnou zvěř v jinak neúživné zemědělské poušti.

Celkové náklady: 1 601 450 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 601 450 Kč
Celková výše podpory: 1 361 232 Kč
 
Příjemce: Obec Komorany
Místo realizace: Vyškov, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8016566
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.3.00/08.01589
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.