english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Prostor pro prirodu - Manner

Projekt je zaměřen na rehabilitaci intenzivně zemědělsky využívané krajiny středního Vyškovska prostřednictvím realizace návrhu části společných opatření navržených při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Kučerov a dále příhodnými úpravami parcel sousedících s maloplošným chráněným územím Zouvalka v k.ú. Moravské Prusy.
 

Cíle projektu - zatravnit všechny parcely dotčené tímto projektem, dolesnit parcelu Zákostelí určenou k tomu KPÚ, dolesnit parcelu manerovského Biocentra určenou k tomu KPÚ, provést opatření k likvidaci invazních druhů v Biocentru, zatravnit a osadit keřovými lemy dvě parcely sousedící s přírodní rezervací Zouvalka.

Všechna opatření mají za cíl eliminovat erozi na dosud zorněných svazích, zlepšit retenční schopnost půd, a vytvořit příhodné podmínky pro rozvoj bohatých společenstev a jejich šíření.

Celkové náklady: 686 440 Kč
Celkové uznatelné náklady: 686 440 Kč
Celková výše podpory: 525 126 Kč
 
Příjemce: Manner, obcanske sdruzeni
Místo realizace: Vyškov, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8016356
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.3.00/08.01523
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.