english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Drahkov - Chocenicky Ujezd - obnova nahonu

Předmětem projektu je oprava stávajícího náhonového rybníka na tůň, zahrnující utěsnění návodního líce hráze, ochránění vodního díla před velkou vodou vybudováním bezpečnostního přelivu, odbahnění retenčního prostoru v předpokládaném množství cca. 2,5 tis. m3, obnova původního náhonu s tůněmi.
 

Odstraněním sedimentu v zátopové ploše rybníka a obnovením náhonu s tůněmi se zvýšila retence vody a zároveň se zlepšily podmínky pro výskyt fauny a flóry v biologicky zajímavém území. V dlouhodobém výhledu došlo ke zlepšení podmínek pro udržitelný výskyt přítomných živočichů vázaných na vodní prostředí a zlepšení podmínek pro existenci rybničního ekosystému.

Celkové náklady: 3 388 004 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 373 724 Kč
Celková výše podpory: 2 580 899 Kč
 
Příjemce: Fenclova Jana
Místo realizace: Plzeň-jih, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8015576
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01530
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.