english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Zelen v obci Prisimasy

Projekt je zaměřen na obnovu zeleně v obci Přišimasy. Plochy navržené k regeneraci krajiny představují významná prostranství tradičních jader tří historických sídel - Přišimasy, Horka a Skřivany a jsou nejfrekventovanější a nejviditelnější části obce (např. náves, prostranství kolem MŠ a památníku v obci, prostranství kolem kostela, prostranství u křížku).
 

Cílem projektu bylo upravit 0,7915 ha veřejných prostranství obce, kde byly provedeny drobné terénní úpravy a zregenerován, příp. založen travní porost, vysazeno bylo celkem 52 nových stromů, 949 keřů a popínavek a 199 trvalek. Ze stávající výsadby bylo ošetřeno celkem 38 stromů a keřů. Na nově upravených veřejných prostranstvích vznikly čtyři stanoviště pro setkávání a odpočinek obyvatel obce.

Vedle samotné regenerace zeleně v obci prováděné podle již zpracované studie proveditelnosti byly v rámci projektu uspořádány doprovodné osvětové akce zaměřené na informování dětí o významu péče o životní prostředí (např. tématicky zaměřené aktivity v Mateřském centru a MŠ). Po ukončení regenerace zeleně ve vybraných lokalitách obce byla uspořádána společenská akce "Pochod zelenou obcí", která byla určena pro všechny skupiny obyvatel obce. Účastníci akce prošli nově upravená místa v obci a byli seznámeni s názvy vysazených druhů. Součástí akce byla výstava prací s tematikou ochrany životního prostředí a péče o místo, kde žijeme, které připravily děti navštěvující Mateřské centrum a MŠ v obci. Přizváni byli zástupci médií a tisku. Akce byla zajištěna skupinou dobrovolníků z řad obyvatel obce.

Obnova zeleně veřejných prostor a obnova přírodní složky uvnitř intravilánu obce byla realizovaná s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel obce, zkvalitnit životní prostředí v obci a zlepšit estetický vzhled obce.

Obnova zeleně probíhala v sedmi vybraných lokalitách obce, které představují ústřední lokality a lze je považovat za tradiční sociální tepny obce. Obnova zeleně na těchto místech měla za cíl obnovit jejich tradiční funkci pro setkávání a odpočinek obyvatel. Cílem projektu bylo rovněž posílení zájmu obyvatel o životní prostředí v obci a posílení vztahu k přírodě u dětí a mládeže. Projekt dále usiluje posílit pocit sounáležitosti obyvatel obce k místu, kde žijí a zvýšení odpovědnosti obyvatel za kvalitu životního prostředí v obci.

Celkové náklady: 1 559 516 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 459 537 Kč
Celková výše podpory: 1 240 606 Kč
 
Příjemce: Obec Prisimasy
Místo realizace: Kolín, Středočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8015166
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.01966
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.